Vi är glada och stolta över att Herresta Lada under 2017 har beviljats företagsstöd från EU:s landsbygdsprogram för utveckling av verksamheten (boende, konferens, bröllop & fest). Stödet avser t ex attraktivare yttre miljöer och ett inglasat konferensutrymme.

Vi vill bidra till att skapa en attraktiv och levande landsbygd genom att utveckla Herresta Lada och dess verksamhet. Arbete pågår därför med att:
– skapa fler vackra uteplatser på gården för umgänge, odlingar och växter, t ex en välkomnande entré samt en vigselplats omgärdad av röda rosor, smultronjasmin och syrén
– bygga ett nytt inglasat konferensutrymme – ett orangeri – med vidsträckt utsikt över kulturlandskapet. Orangeriet kan hyras och användas som inspirerande miljö för konferens, coaching och fest.

Det övergripande målet är att på ett varsamt sätt utveckla och expandera verksamheten. Genom anpassning och utveckling av mark och byggnader hoppas vi kunna locka ännu fler gäster och besökare till denna vackra plats. Vi återkommer med fler beskrivningar av de olika delprojekten!