Start 25 oktober: Filosofiska kvällssamtal om MENING, LIV & LUST!

Datum och tid
Datum: 2022-10-25
Vi startar kl: 18:30, och slutar kl: 21:00Varmt välkommen i höst till öppensinnade samtalskvällar kopplat till dom tidlösa och stora livsfrågorna, dvs existentiella filosofiska samtal om det som berör oss mest i livet. Aktiviteten är en del i Herresta Ladas att bidra till ett meningsfullare och rikare liv tillsammans.

Mycket av det vi är en del av i samhället är starkt påverkat utifrån (t ex reklam, livsstilstrender, förväntningar mm). Ofta handlar det om hur vi borde leva och vad vi ska göra eller tänka. Inte alltid ifrågasätter vi informationen vi möter eller förstår fullt ut hur vi påverkas. Att vända på frågan och titta på sig själv blir då allt viktigare. Vad är egentligen viktigt för mig, hur vill jag leva, vem är jag och vad skapar mening och glädje för mig?

Låt oss ta hjälp av olika filosofiska tänkare genom historien för att tillsammans utforska de stora och klassiska livsfrågorna. Under åtta tillfällen under hösten och våren kommer Tord introducera ett tema per kväll utifrån olika filosofers perspektiv. Därefter har vi öppna samtal i olika former för att utforska vad det kan betyda för våra liv idag och för mig själv i mitt nuläge och framåt. Och då tänker vi samtal som är prestigelösa, öppna och nyfikna. Tanken är inte att argumentera eller debattera utan att verkligen nyfiket utforska oss själva för att hitta mer inspiration och lust till livet. Förhoppningsvis lär vi oss även mer om oss själva och av varandra.

Inga förkunskaper krävs och vi vill även betona att vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Datum och teman

Från och med hösten 2022 kör vi igång och träffas på Herresta Lada en gång i månaden (på tisdagskvällar) med följande teman under hösten;

  • Vad är ett rikt och meningsfullt liv, 25 okt
  • Oro och ovisshet, 29 nov
  • Val och ansvar, 31 jan 2023
  • Relationer och kärlek, 28 feb 2023

Vi planerar därefter en fortsättning med ytterligare fyra tillfällen mars-juni 2023.

Varje tillfälle startar kl. 18.30 och håller på till kl. 21.00 (första tillfället kan vara något förlängt för att introducera samtalsformerna).

Pris och anmälan

Minimiantalet deltagare är 6, maxantalet 12. Du anmäler dig till alla fyra tillfällen, då vi tänker oss en sluten grupp. Priset är 1 500 kr inklusive moms per termin (4 tillfällen) och då ingår även fika med kvällsmacka vid varje tillfälle.

Låter det intressant? Skicka din anmälan till tord@herrestalada.com. Eller återkom om du har frågor eller funderingar, du når Tord Olsson även på 070-201 14 30.

Om Tord

Tord Olsson på Herresta Lada, som kommer att leda samtalen, har tidigare studerat kursen ”Det existentiella samtalet” på Södertörns Högskola, och har där utforskat de klassiska filosofernas syn på våra vanligaste livsfrågor. Han har även deltagit på samtal vid Existentiellt Forum med Ann Lagerström & Stefan Lidbrink som handledare. Filosofiska rummet i radions P1 är regelbundet i hans hörlurar. Tord är också en van samtalsledare och certifierad coach och detta är andra gången dessa samtalskvällar genomförs.

Tord & Heléne verkar för att skapa en mötesplats på Herresta Lada där vi träffas i öppenhet och nyfikenhet, där vi berör det viktiga i livet och där vi stödjer och inspirerar varandra att växa och må bra som människor.