Kategori:

Datum och tid
Datum: 2020-10-01 - 2021-01-14
Vi startar kl: 18:30, och slutar kl: 20:30


Vi bjuder in till fyra samtalskvällar om dom eviga livsfrågorna – filosofiska samtal om det som berör oss mest i livet. Aktiviteten är en del i vår övergripande målsättning att bidra till ökad hållbarhet och ett rikare liv tillsammans.

Mycket av det vi är en del av i samhället är starkt påverkat utifrån (t ex reklam, livsstilstrender, förväntningar mm). Ofta handlar det om hur vi borde leva och vad vi ska göra. Inte alltid ifrågasätter vi informationen vi möter eller förstår fullt ut hur vi påverkas. Att vända på frågan och titta på sig själv blir då allt viktigare. Vad är egentligen viktigt för mig, hur vill jag leva, vem är jag och vad skapar mening för mig?

Låt oss ta hjälp av olika filosofiska tänkare genom historien för att tillsammans utforska de stora och klassiska livsfrågorna. Under fyra torsdagskvällar i höst kommer Tord introducera ett tema per kväll utifrån olika filosofers perspektiv. Därefter har vi öppna samtal i olika former för att utforska vad det kan betyda för våra liv idag och för mig i mitt nuläge. Och då tänker vi samtal som är prestigelösa, öppna och nyfikna. Tanken är inte att argumentera eller debattera utan att verkligen nyfiket utforska oss själva för att hitta mer inspiration och lust till livet. Förhoppningsvis lär vi oss även mer om oss själva och av varandra.

Inga förkunskaper krävs och vi vill även betona att vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Datum, teman och pris

Från och med 1 oktober 2020 kör vi igång och träffas den första torsdagen i varje månad med följande teman;

1 Oktober – Vad är ett rikt och meningsfullt liv?

5 November – Relationer och kärlek

3 December – Oro och ovisshet

14 januari – Val och ansvar

Vi startar kl. 18.30 och håller på till 20.30 (första tillfället fram till 21.00 för att introducera samtalsformerna). Minimiantalet deltagare är 4, maxantalet 12. Du behöver anmäla dig till samtliga 4 tillfällen, då det kommer att vara en sluten grupp. Priset är totalt 500 kr för samtliga tillfällen och då ingår även fika med kvällsmacka vid varje tillfälle.

Anmälan nedan

Låter det intressant? Anmäl dig i formuläret nedan. Om du har frågor eller funderingar når du samtalsledaren Tord Olsson på mail tord@herrestalada.com eller på tel 070-201 14 30.

Om Tord

Tord Olsson på Herresta Lada, som kommer att leda samtalen, har med stort intresse under det senaste året läst kursen ”Det existentiella samtalet” på Södertörns Högskola, och har där utforskat de klassiska filosofernas syn på våra vanligaste livsfrågor. Han har även deltagit på samtal vid Existentiellt Forum med Ann Lagerström & Stefan Lidbrink som handledare. Filosofiska rummet i radions P1 är regelbundet i hans hörlurar. Tord är också en van samtalsledare och certifierad coach.

Tord & Heléne verkar för att skapa en mötesplats på Herresta Lada där vi träffas i öppenhet och nyfikenhet, där vi berör det viktiga i livet och där vi stödjer och inspirerar varandra att växa som människor.

Bokning

Bokningen har stängt för detta evenemang.