Start 31 januari: Filosofiska kvällssamtal om mening, liv & lust!

Datum och tid
Datum: 2024-01-31
Vi startar kl: 18:30, och slutar kl: 21:00Varmt välkommen till öppna samtalskvällar kopplat till dom tidlösa och stora livsfrågorna, dvs existentiella filosofiska samtal om det som berör oss mest i livet. Aktiviteten är en del i Herresta Ladas vision att bidra till ett meningsfullare och rikare liv tillsammans.

Mycket av det vi är en del av i samhället är starkt påverkat utifrån (t ex reklam, livsstilstrender, förväntningar mm). Ofta handlar det om hur vi borde leva och vad vi ska köpa, göra eller tänka. Inte alltid ifrågasätter vi informationen vi möter eller förstår fullt ut hur vi påverkas. Att vända på frågan och titta på sig själv blir då allt viktigare. Vad är egentligen viktigt för mig, hur vill jag leva, vem är jag och vad skapar mening, lust och glädje för mig?

Låt oss ta hjälp av olika filosofiska tänkare genom historien för att tillsammans utforska de stora och klassiska livsfrågorna. Under fyra tillfällen introducera ett tema per kväll utifrån olika filosofers perspektiv. Därefter har vi öppna samtal i olika former för att utforska vad det kan betyda för mitt och våra liv idag och framåt. Och då tänker vi samtal som är prestigelösa, öppna och nyfikna. Tanken är inte att argumentera eller debattera utan att verkligen lyssna öppet och nyfiket utforska oss själva för att hitta mer inspiration och lust till livet. Förhoppningsvis lär vi oss även mer om oss själva och av varandra.

Inga förkunskaper krävs och vi vill även betona att vi är partipolitiskt och religiöst obundna.

Datum och teman

Från och med 31 januari 2024 kör vi igång och träffas på Herresta Lada den sista onsdagen i varje månad med följande teman;

  • Vad är ett rikt och meningsfullt liv, 31 jan
  • Oro och ovisshet, 28 feb
  • Val och ansvar, 20 mars
  • Vänskap, relationer och kärlek, 24 april

Varje tillfälle startar kl. 18.30 och håller på till ca kl. 21.00 (första tillfället kan vara något förlängt för att introducera samtalsformer mm).

Pris och anmälan

Minimiantalet deltagare är 6, maxantalet 12. Du anmäler dig till alla fyra tillfällen, då vi tänker oss en sluten grupp som följs åt. Priset är 1 500 kr inklusive moms för alla 4 tillfällen. Då ingår även fika med kvällsmacka vid varje tillfälle.

Låter det intressant? Skicka din anmälan till tord@herrestalada.com. Eller återkom om du har frågor eller funderingar; du når Tord Olsson även på 070-201 14 30.

Om Tord

Tord Olsson på Herresta Lada, som kommer att leda samtalen, har tidigare studerat kursen ”Det existentiella samtalet” på Södertörns Högskola, och har där utforskat de klassiska filosofernas syn på våra vanligaste livsfrågor. Han har även deltagit på samtal vid Existentiellt Forum med Ann Lagerström & Stefan Lidbrink som handledare. Filosofiska rummet i radions P1 är regelbundet i hans hörlurar. Tord är också en van samtalsledare och certifierad coach och detta är andra gången dessa samtalskvällar genomförs.

Tord & Heléne verkar för att skapa en mötesplats på Herresta Lada där vi träffas i öppenhet och nyfikenhet, där vi berör det viktiga i livet och där vi stödjer och inspirerar varandra att växa och må bra som människor.